Рада

Керівництво Асоціації:

Klimov
Клімов Леонід Михайлович – Голова Ради Асоціації.

Почесний президент АТ «Імексбанк», народний депутат України, президент Одеського банківського союзу.

Tutun
Тютюн Антон Олександрович – Голова Асоціації.

Член Ради Асоціації, заступник Голови Правління АТ «Ощадбанк».

Члени Ради Асоціації:

 • АТ «ІМЕКСБАНК»;
 • ПАТ «МЕГАБАНК»;
 • ПАТ «Банк «ГРАНТ»;
 • ПАТ «Полікомбанк»;
 • ПрАТ «Інком»;
 • ТОВ СНВФ «АРГУС»;
 • ТОВ "Автор".

Рада обирається Загальними зборами з числа Членів Асоціації. Член Асоціації має право визначати та змінювати фізичну особу, яка представляє його як члена Ради та голосує від його імені; представляти Члена Асоціації як члена Ради може лише одна фізична особа.

Членом Ради, як виняток, може бути обрана фізична особа, яка не є представником/керівником Члена Асоціації, за умови, що вона внесла особистий вагомий вклад в популяризацію та розвиток платіжного ринку. Таких осіб у Раді не може бути більше двох одночасно. Голова Асоціації є членом Ради за посадою.

Загальні збори визначають кількість членів Ради, але не більше дев’яти осіб. Засідання Ради проводяться не рідше одного разу на рік, або за необхідності один раз на квартал.

Рада правомочна приймати рішення, якщо на засіданні присутні більш ніж половина членів Ради.

Рішення Ради приймаються голосуванням її членів, кожний з яких має один голос. Рішення Ради є прийнятим, якщо за них проголосували більш ніж половина членів Ради, присутніх на засіданні, або тих, що взяли участь в опитуванні. У випадку рівності голосів голос Голови Ради є вирішальним.

До компетенції Ради належить:

 • Встановлення видів, розмірів, строків та порядку сплати внесків.
 • Затвердження Регламенту Загальних зборів та внесення змін до нього, затвердження Регламенту Ради та внесення змін до нього.
 • Заслуховування щорічного звіту Голови Асоціації про діяльність Асоціації.
 • Здійснення контролю за реалізацією рішень Загальних зборів і затверджених ними основних напрямів діяльності Асоціації.
 • Вирішення кадрових питань Асоціації.
 • Розгляд спорів між Членами Асоціації.
 • Приймання та виключення Членів Асоціації.

Курси валют

Курси валют НБУ актуальний курс
100 USD
100 EUR
10 RUB
Середньозважений курс на готівковому ринку актуальний курс
Купівля USD EUR RUB
Продаж USD EUR RUB
Середньоринкові ставки за кредитами, % актуальний курс
UAH
Середньоринкові ставки за депозитами, % актуальний курс
UAH USD
Ціни на банківські метали, грн. за 1г актуальний курс
Купівля Золото 1 154.75 Срібло 13.19
Продаж Золото 1 239.23 Срібло 21.84